Van OZIS naar LSP: bereid u goed voor

Stichting OZIS trok op 1 juli 2014 de licentie-overeenkomsten van de ‘OZIS-standaard Dienstwaarneming Apotheken’ in. Uw OZIS-ring heeft tot 2015 om finale afspraken te maken over het uitzetten van OZIS als over het gebruik van het LSP. De overgangsperiode waarborgt de patiëntveiligheid.

Afspraken over uitfaseren leverancier

De AIS-leveranciers informeren u over de benodigde technische stappen voor uw regio om OZIS uit te zetten. Denk hierbij bijvoorbeeld aan het uitschakelen van het systeem (stem dit af binnen uw regio), het opschonen van gegevens en het overschakelen op het LSP.

Afspraken maken in uw regio

Gezamenlijk optrekken bij het uitzetten van OZIS is belangrijk. Bij het gebruik van het LSP geldt hetzelfde. Om patiëntgegevens via het LSP op te vragen, is toestemming van de patiënt nodig. Samenwerking en afspraken met verschillende zorgverleners leiden hierin sneller tot resultaat, zo leert de ervaring. 

Op de VZVZ-website treft u voorbeelden van een succesvolle aanpak van regio's.