Van Richtlijn naar Leidraad

Sinds 2 November is de Leidraad "Medicatieoverdracht in de Keten" gereed.

Tijdens een bijeenkomst georganiseerd  door SIGRA presenteerde de VWS de nieuwe leidraad. In 2015 is gestart met de herziening van de  richtlijn, nadat de voortgang stagneerde in 2017 is er na een vervolg overleg een leidraad. Het streven is dat de leidraad beter aansluit bij de praktijk. 

Zie hier de presentatie van VWS rondom de veranderingen en de positie van de leidraad ten opzichte van de richtlijn. Want, deze richtlijn komt niet te vervallen nu de leidraad gereed is. 

Nu de Leidraad gereed is is implementatie nodig, zoals de KNMP, NVZA en VWS ook aangeven. Lees hier de reactie van KNMP

Zodra de richtlijn echt openbaar is zullen wij deze ook op deze website plaatsen.