Van Richtlijn naar Leidraad

Op 2 November is de leidraad "Medicatieoverdracht in de Keten" gepubliceerd. Deze is helaas vanuit IGJ nog niet te handhaven. In een brief (pagina 5) die minister Bruins heeft gestuurd aan de tweede kamer staat vermeld dat er in 2018 met de betrokken partijen wordt gewerkt om de leidraad om te bouwen tot een richtlijn. Op deze website hanteren we tot die tijd de Richtlijn zoals deze in 2011 is opgesteld. Als de leidraad ook daadwerkelijk een richtlijn is geworden is een implementatie traject nodig om de wijzigingen op de werkvloer te realiseren. 

Tijdens een bijeenkomst georganiseerd  door SIGRA presenteerde de VWS de nieuwe leidraad. In 2015 is gestart met de herziening van de  richtlijn, nadat de voortgang stagneerde in 2017 is er na een vervolg overleg een leidraad. Het streven is dat de leidraad beter aansluit bij de praktijk. 

Zie hier de presentatie van VWS rondom de veranderingen en de positie van de leidraad ten opzichte van de richtlijn. Want, deze richtlijn komt niet te vervallen nu de leidraad gereed is. 

Nu de Leidraad gereed is is implementatie nodig, zoals de KNMP, NVZA en VWS ook aangeven. Lees hier de reactie van KNMP

Zodra de richtlijn echt openbaar is zullen wij deze ook op deze website plaatsen. 

  •  Klik hier voor de leidraad
  • Klik hier voor de brief van de minister
  • Klik hier voor een factsheet "wijzigingen van richtlijn naar leidraad"