Vooraankondiging commentaarfase herziening conceptrichtlijn "Overdracht van medicatiegegevens in de keten"

De in 2008 opgestelde richtlijn "Overdracht van medicatiegegevens" heeft als basis: op elk moment van voorschrijven is er een actueel medicatieoverzicht beschikbaar. De richtlijn is kort en laat de vrijheid aan het veld hoe ze dit met samen organiseren.  Op 31 maart 2015 hebben veldpartijen een nadere toelichting geschreven om de richtlijn beter implementeerbaar te maken. Dit omdat ICT niet voldoende is om zorgvereleners te ondersteunen. 

Naar verwachting is op 1 september de herziene conceptrichtlijn gereed.  KNMP en de NVA ndoigen hun leden de eerste twee weken van september uit om commentaart te geven op de herzienne richtlijn. 

Lees hier de publicatie van de KNMP.