Wat doe je bij een onvolledig ontslagrecept? Een lastig dilemma

Het PW besteede in juni aandacht aan een casus. Wat zou u doen als een mantelzorger van een patient met een ontslagrecept uit het ziekenhuis aanbiedt voor fentanylpleisters 200ug/uur waarvan enkele bladzijden ontbreken? Mw wil graag haar oude medicatierol van voor ziekenhuis opname weer gebruiken, inclsusief de fentanylpleisters.  In de medicatierol die nmevrouw eerder had zat een dagelijkse dosis van 240mg oxycodon per dag.  De apotheek moet op zo'n moment beslissen, wat zou jij doen?

1. De patient bellen en wijzen op zijn verantwoordelijkheid voor het niet complete recept. Het is haar verantwoordelijkheid op de aptoheek volledig te informeren. zodat daarna de juiste pharmaceutische zorg geboden kan worden. De mevrouw kan kiezen: zij levert alles in of zij krijgt het gedeeltelijke ontslagrecept retour. 

2.  Bellen met het ziekenhuis. Wat is de redden van de fentaylpleisters en is er nog een indicatie voor oxycodon?

3. Een op een gesprek met de patient. Om zo de persoonlijk situatie te besprekenen. 

Niet voor niks dat het pharmaceutische werkblad hier aandacht aan besteed, want dit is de dagelijkse praktijk. Lees hier de volledige casus.

Veel vragen die een antwoord nodig hebben. Het ontslagproces blijft een aandachtspunt. Hoe worden gegevens overgedragen naar de volgende zorgverlener zodat iedereen goed geinformeerd is op het juiste moment, zodat de juiste medicatie ter hand gesteld wordt. Ketenafspraken zijn belangrijk om verbetering te realiseren. Hoe wordt informatie overgedragen, bij wie is er altijd een overdracht, naar wie dragen we informatie over, wat doen we als een recept niet compleet is? Vragen om niet alleen te beslissen maar in de keten. Want door samen te werken maak je stappen. 
Benieuwd naar regionale afspraken? klik hier