Weinig artsen melden indicatie op recept

Ongeveer de helft van de huisartsen en een derde van de specialisten schrijft niet de indicatie op het recept bij de 23 geneesmiddelen waarvoor dat wettelijk verplicht is. 

Dat blijkt uit onderzoek dat het Instituut voor Verantwoord Medicijngebruik (IVM) uitvoerde in opdracht van de Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ). Voor het onderzoek werden 105 artsen en 113 specialisten benaderd. Van de huisartsen weet 72% dat ze bij een aantal geneesmiddelen de reden van voorschrijven moeten doorgeven. Toch kan het merendeel van de huisartsen geen geneesmiddelen noemen waarvoor deze verplichting geldt. Desondanks geeft 39% aan altijd de indicatie te melden, 17% doet dit soms.

Van de specialisten zegt 76% te weten van de indicatie op recept, 43% kan één of meer geneesmiddelen opnoemen waarbij dit geldt, 62% zegt soms af altijd de reden van voorschrijven te melden op het recept.

Artsen die nalatig zijn geven bijvoorbeeld aan dat ze het te veel werk vinden om de indicatie op recept te vermelden, ze vergeten het of ze zien het nut er niet van in. Ruud Coolen van Brakel, directeur van IVM, noemt de uitkomst van het onderzoek ‘meer dan teleurstellend’.

Minister Schippers heeft de Tweede Kamer per brief geïnformeerd over de resultaten van het onderzoek naar het vermelden van de reden van voorschrijven op recept en het doorgeven van nierfunctiewaarden. Het IVM heeft afgelopen zomer dit onderzoek onder huisartsen en specialisten uitgevoerd in opdracht van de IGZ.

De minister gaat nu in overleg met betrokken veldpartijen over mogelijke vervolgacties om de implementatie van de regelgeving hierover te verbeteren. Zij zal haar standpunt dit najaar nog naar de Tweede Kamer zenden.

Bron: Medicijngebruik.nl. Klik hier voor het rapport