Weinig incidenten in eerstelijnszorg

De eerstelijnszorg in ons land is in het algemeen veilig. De kans dat een patiënt schade oploopt die vermeden had kunnen worden, is klein in verhouding tot ziekenhuiszorg. 

Dit blijkt uit een grootschalig landelijk onderzoek dat het UMC St. Radboud heeft verricht onder huisartsenpraktijken, huisartsenposten en praktijken van tandartsen, verloskundigen en paramedici. Het onderzoek is vandaag aan minister Klink aangeboden. Het is de eerste keer dat onderzoek is gedaan naar het aantal incidenten in de eerstelijnszorg.

Beperkt
De onderzoekers onderzochten het afgelopen jaar 5000 patiëntdossiers. Ze troffen per 1000 patiënten 8 tot 58 incidenten aan, het laagste aantal in tandartsenpraktijken en het hoogste in huisartsenpraktijken. Bij 0 tot 7 per 1000 patiëntendossiers leidde een incident tot een ziekenhuisopname. Aangezien 95% van de zorgvragen in Nederland wordt afgehandeld in de eerste lijn, is het aantal incidenten beperkt. De onderzoekers vonden geen incidenten waardoor iemand is overleden.

Diagnostiek
Er zijn wel verbeteringen mogelijk, melden de onderzoekers. Bijvoorbeeld in de verslaglegging in patiëntdossiers, de diagnostiek (bijvoorbeeld onterecht nalaten van lichamelijk onderzoek) en de samenwerking tussen zorgverleners.

Het afgelopen jaar hebben zorgverleners in de eerste lijn meer gedaan om de patiëntveiligheid te verbeteren. Zo ondertekenden de organisaties in de eerstelijnszorg recentelijk een convenant. Hierin hebben de zorgverleners vastgelegd dat zij een systeem gaan invoeren om incidenten te melden en op basis daarvan verbeteringen in te voeren.

Aanbeveling: Communicatie en afstemming
Aanbeveling 6 gaat over communicatie en afstemming met medewerkers in de eigen organisatie en zorgverleners buiten de organisatie: 'Streef naar verbetering van communicatie tussen zorgverleners en organisatie van zorg, want incidenten op deze terreinen komen eveneens voor en kunnen soms ernstige gevolgen hebben.

 rapport 'Patiëntveiligheid in de Nederlandse eerstelijnszorg anno 2009'