Werkboek Introductie ASP-opnamegesprekken over thuismedicatie

Dit werkboek is bedoeld voor projectleiders en andere medewerkers van apotheekservicepunten (ASP's) die willen starten met het voeren van opnamegesprekken met patiënten over de thuismedicatie. Doel van dit werkboek is hen te ondersteunen bij het opzetten en uitvoeren van de opnamegesprekken. 

In dit werkboek beschrijven we de aanpak voor de introductie en uitvoering van opnamegesprekken door een ASP aan de hand van een stappenplan. Elke stap van het stappenplan is apart uitgewerkt en bevat informatie over relevante aandachtspunten, valkuilen, tips en praktijkvoorbeelden. Wij gaan hierbij uit van een bestaande ASP situatie en gaan niet in op specifieke aspecten van het opzetten van een nieuw ASP. Voor meer informatie over een startpakket voor ASP's zie het kader 'Startpakket voor apotheekservicepunten' op pagina 7.

De Conceptrichtlijn Overdracht van medicatiegegevens (2008) en de Praktijkgids Medicatieverificatie bij opname en ontslag (2008) vormen het uitgangspunt voor dit werkboek. Wij hebben deze richtlijnen vertaald naar de praktijk aan de hand van opgedane ervaringen bij het ondersteunen van verbetertrajecten van ASP's vanaf 2005. De beschreven aanpak gaat er van uit dat apothekersassistenten de opnamegesprekken met patiënten over hun thuismedicatie voeren aan de hand van medicatielijsten van de openbare apotheek.

Ook in ziekenhuizen zonder ASP is het mogelijk om opnamegesprekken met patiënten te voeren. De
ziekenhuisapotheek of poliklinische apotheek kunnen deze rol op zich nemen en dit werkboek als leidraad
gebruiken.

Dit is de herziene versie van juli 2010

Het werkboek is te downloaden op www.medicijngebruik.nl. U moet zich hiervoor eerst gratis registreren.