Wet clientenrechten bij elektronische verwerking gegevens

Op je telefoon je medisch dossier inzien. Dit is mogelijk als de nieuwe "wet clientenrechten bij elektronische verwerking gegevens' wordt aangenomen. Dinsdag a.s. wordt hierover gestemd in de Eerste Kamer. 

Met een digitaal dossier kan de patiënt op zijn telefoon de laatste medicatieafspraken met zijn arts inzien of de testresultaten van eerder uitgevoerd onderzoek nogmaals nalezen. Wellicht maakt het medicatieverificatie makkelijker. Nu kan je een medische dossier alleen nog met goedkeuring van een arts krijgen,  welke een papieren uitdraai mee kan geven. 

Een zege voor de een, een gevaar volgens de ander. Op het moment dat de informatie naar de patiënt gaat, dus uit de computer van de arts, dan is het weg bij het beroepsgeheim en valt het dus eigenlijk onder geen enkel geheim en ligt de data op straat. En commerciële bedrijven staan te wachten om gebruik te maken van deze gegevens. 

Meer lezen of het filmpje zien van Nieuwsuur?

Klik dan hier