Ziekenhuizen gebruiken viewer voor opvragen medicatiegegevens via het LSP

In toenemende mate vindt opvraging van medicatiegegevens in ziekenhuizen plaats via het Landelijk Schakelpunt (LSP). Recentelijk heeft Ziekenhuis de Gelderse Vallei besloten hiermee te starten. Het ziekenhuis maakt hiervoor gebruik van LSP Connect Viewer van E.Novation. De LSP Connect Viewer is een oplossing voor iedere zorgverlener die op zoek is naar een gecertificeerde applicatie voor het opvragen van medicatiegegevens via het LSP.

Bron: Rene Boekhorst (eNovation

Hiermee is Ziekenhuis Gelderse Vallei alweer het tweede ziekenhuis dat in korte tijd heeft besloten om gebruik te gaan maken van de LSP Connect Viewer. Begin dit jaar koos ook de apotheek van het Medisch Spectrum Twente voor de LSP Connect Viewer en daar is de SaaS dienst reeds operationeel in gebruik. Ziekenhuisapotheken krijgen met deze veilige web applicatie toegang tot zowel een regionale als een landelijke elektronische uitwisselingsstructuur voor zorggegevens. De LSP Connect Viewer maakt het namelijk niet alleen mogelijk om alle beschikbare medicatiegegevens te raadplegen die gedeeld worden via het Landelijk Schakelpunt (LSP). Het is tevens mogelijk om medicatiegegevens vanuit een regionale OZIS server (Open Zorg Informatie Systeem) te bevragen.

Bij het voorschrijven van medicatie is het van vitaal belang om te weten welke medicijnen een patiënt gebruikt. Hierdoor kan voorkomen worden dat een patiënt medicijnen krijgt voorgeschreven die niet samengaan met andere, eerder verstrekte medicijnen. Door het ‘hybride’ karakter van de LSP Connect Viewer is het een toekomstvaste oplossing waarmee de ziekenhuisapotheek bijdraagt aan het verbeteren van de medicatieveiligheid. Hierdoor wordt de snelle en effectieve behandeling van de patiënt geoptimaliseerd.